Alissa Ramirez

Outreach Counselor

Territory:   COASTAL BEND AREA

                  GREATER HOUSTON AREA
                    
                  GALVESTON/GULF COAST

                   EAST TEXAS (NACOGDOCHES) 
                


phone icon : 361.825.2377
mail icon : Alissa.Ramirez@tamucc.edu